Individueel inschrijvingsformulier IC

INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER INTERCLUB 2018

In te vullen door hij of zij die geen vast lid is van een bestaande interclub ploeg maar wenst deel te nemen aan de interclub 2018,
hetzij als reservespeler voor bestaande groepen, hetzij als vast lid van een eventueel nieuw op te richten interclub ploeg.
Eveneens bedoeld voor leden die als reservespeler willen deelnemen bij een andere ploeg dan die waar ze zich voor opgegeven hebben als vaste speler of speelster.

Dit formulier in te vullen, uiterlijk 08 januari 2018